Základní ceny platí při termínu dodání do jednoho týdne. Pokud budete chtít svoji práci zkontrolovat a opravit rychleji, bude cena za službu vyšší:

- do 3 dnů o 50 %
- do 24 hodin o 100 %

- kontrola českého textu                  1 NS*            10 Kč
- kontrola anglického textu            1 NS           100 Kč
- překlad z češtiny do angličtiny   1 NS           300 Kč

*NS – normostrana – standardizovaná strana textu o délce 1800 znaků včetně symbolů a mezer.