Nabízím pravopisnou a stylistickou korekturu vašich diplomových a bakalářských prací. To znamená opravu překlepů a gramatických chyb a úpravu českého textu po stylistické stránce. Současně mohu zkontrolovat i váš anglicky psaný závěr (ABSTRACT, SUMMARY) nebo ho přeložit z češtiny do angličtiny.